ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่รุ่น 5210 จาก มทส.
SUT-MOTS: SUT Mobile Online Test System 5210
(เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ 5208 จาก มทส. ดูประวัติ)

(A modified version of SUT-MOTS 5208 See history.)
  23 October 2009
Computer to install as an online test server must have RAM at least 512 MB.
คอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งสำหรับการสอบออนไลน์ต้องมี RAM ไม่ต่ำกว่า 512 MB.

Should know before using this system
ข้อควรทราบสำหรับการใช้งาน

1. To install it as an online test server, the computer must have RAM at least 512 MB.
2. User may choose to install either one of the two modes:
  -Directory mode is for testing, training, composingthe exam and evaluating the test result.
      User boot the system with SUT-MOTS CD1 or DVD and choose this mode of installation.
      A directory contains on SUT-MOTS system will be created on the chosen drive which may be ntfs, fat32 or ext3.
  -Full drive mode is for setting up an online test server.  User must create a drive(partition) with size about 10 GB.
      Then boot the system with SUT-MOTS CD1 or DVD and choose this mode of installation.
      The chosen drive will be formatted to ext3 and install the system on it.

1. เครื่องที่จะติดตั้งสำหรับใช้การสอบต้องมี RAM ไม่น้อยกว่า 512 MB.
2. การติดตั้งมี 2 รูปแบบ
   -การติดตั้งแบบไดเร็กทอรี่ เป็นการติดตั้งสำหรับออกข้อสอบและประเมินผลและยังเหมาะต่อการฝึกอบรมและทดลองใช้งาน
       เพียงบูตระบบด้วยแผ่น SUT-MOTS แล้วสามารถเลือกการติดตั้งแบบนี้ได้เลย การติดตั้งแบบนี้ ระบบจะถูกนำไปเก็บไว้ใน
       ไดรเร็กทอรี่ในไดรว์ที่ท่านเลือก ซึ่งไดรว์นั้นอาจเป็น ntfs, fat32 หรือ ext3
   -การติดตั้งแบบเต็มไดรว์ เป็นการติดตั้งสำหรับการสอบ การติดตั้งแบบนี้จะทำการฟอร์แมต ไดรว์ปลายทางให้เป็น ext3 แลัวจึงติดตั้ง
       ระบบเข้าไปในนั้น เมื่อเป็นดังนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องแบ่งพาร์ทิชั่นไว้ก่อน โดยอาจแบ่งเป็นไดรว์หนึ่งที่มีขนาดประมาณ 10  GB.
       จากนั้นให้บูตระบบด้วยแผ่น SUT-MOTS แล้วเลือกการติดตั้งแบบนี้


New features and changes in this version
ความสามารถใหม่และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่นนี้
Bug fixed for the followings:
แก้ไขข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้
 1. Examinee may continue testing even though the test is stopped. This occurs when timeout clock is not working or stopped.
  ผู้สอบยังสามารถสอบต่อได้ถึงแม้ว่าผู้คุมสอบจะยุติการสอบแล้ว ทั้งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อนาฬิกาจับเวลาที่เหลือในการสอบหยุดทำงาน
 2. Only display the question but not the choices for multiple choice question exam.
  สำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบ บางครั้งจะแสดงเฉพาะคำถามแต่ไม่แสดงข้อเลือก
 3. Displaying figure attached to the choice of the multiple choice exam wrong place.
  สำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบ มีการแสดงรูปประจำข้อเลือกผิดที่
 4. MakeMyCD creates more ISO files. Installer has been modified to create more ISO image for MakeCD mode.
  Now it will create 32-bit ISO, 64-bit ISO and 32_64-bit ISO.
  Doing this will let the chosen image fit better for smaller size Flash drive.
  ทำลินุกซ์ซีดี สร้างไฟล์ ISO มากขึ้น
  โปรแกรมติดตั้งระบบถูกปรับปรุงเพื่อให้สร้างไฟล์ ISO หลากหลายครอบคลุมเมื่อใช้เมนู ทำลินุกซ์ซีดี ซึ่งใช้เพื่อทำเป็นดิสทริบิวชันใหม่เป็นของผู้ใช้
  ในรุ่นนี้จะมีการสร้างไฟล์ 32-bit ISO, 64-bit ISO และ 32_64-bit ISO การทำเช่นนี้จะทำให้สามารถนำตัวติดตั้งไปเขียนใส่ใน Flash drive
  ที่มีขนาดเหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น
 5. Installer has added detection for old CPU that does not support "pae" mode and the kernel can not run on it.
  ในโปรแกรมติดตั้งได้เพิ่มการตรวจว่า CPU สนับสนุนการทำงานของ 'pae' หรือไม่ เพราะ kernel ที่ใช้อยู่จะไม่สามารถรันได้ถ้า CPU ไม่สนับสนุน


Readmore on version 5208
อ่านเพิ่มเติมจากเวอร์ชัน 5208

ลิขสิทธิ์
เป็นโอเพนซอร์ส พัฒนาต่อยอดและใช้ได้ฟรี ด้วยลิขสิทธิ์ General Public License

ขอขอบคุณ
ติดตามผลงานใหม่ๆ ของเราได้ที่ http://linux.sut.ac.th/ ทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้งาน