ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่รุ่น 5212 จาก มทส.
SUT-MOTS: SUT Mobile Online Test System 5212
(เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ 2.0 จาก มทส.
ดูประวัติ)
(A modified version of SUT-MOTS 2.0  See history.)
  30 December 2009
Computer to be installed and used as an online test server must have RAM at least 512 MB.
คอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสอบออนไลน์ต้องมี RAM ไม่ต่ำกว่า 512 MB.

Should know before using this system
ข้อควรทราบสำหรับการใช้งาน

1. Computer must have RAM at least 512 MB.
2. To install it, boot computer with SUT-MOTS DVD or USB flash drive..
3. On the installer program, user may choose to install either one of the two modes:
  -Directory mode is for testing, training, composing the exam and evaluating the test result.
      No need for user to prepare harddisk except having a drive with 6 to 10 GB empty space.
      When install, a directory contains SUT-MOTS system will be created on the chosen drive which may be ntfs, fat32, ext3 or ext4.
  -Full drive mode is for setting up an online test server. 
      User must prepare or create a drive(partition) with size about 10 GB.
      When install, the chosen drive will be formatted to ext4 and install the system on it.

1. เครื่องที่จะติดตั้งสำหรับใช้การสอบต้องมี RAM ไม่น้อยกว่า 512 MB.
2. เริ่มการติดตั้งโดยบูตคอมพิวเตอร์ด้วยแผ่น SUT-MOTS หรือ USB flash drive ที่บรรจุระบบอยู่
3. เมื่อโปรแกรมติดตั้งระบบทำงาน ผู้ใช้สามารถเลือกการติดตั้งมี 2 รูปแบบ
   -การติดตั้งแบบไดเร็กทอรี่ เป็นการติดตั้งสำหรับออกข้อสอบและประเมินผลและยังเหมาะต่อการฝึกอบรมและทดลองใช้งาน
       การติดตั้งแบบนี้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเตรียมฮาร์ดดิสก์เป็นพิเศษ เพียงให้มีสักไดรว์หนึ่งที่มีเนื้อที่ 6 ถึง 10 GB
       เมื่อเลือกการติดตั้งแบบนี้ จะมีการสร้างไดเร็กทอรี่แล้วนำระบบไปบรรจุไว้ ในนั้นในไดรว์ปลายทางที่ท่านเลือก ซึ่งไดรว์นั้นอาจเป็น ntfs, fat32, ext3 หรือ ext4
       การติดตั้งด้วยวิธีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในไดรว์ต่าง ๆ
       เคยทำการทดลอง พบว่าเครื่องโน็ตบุ๊กใหม่ที่มี RAM 2GB สามารถติดตั้งแบบนี้เพื่อใช้ในการสอบจริงเมื่อมีจำนวนผู้เข้าสอบ 105 คนได้อย่างไม่มีปัญหาใด
   -การติดตั้งแบบเต็มไดรว์ เป็นการติดตั้งสำหรับใช้ในการสอบจริง
       การติดตั้งแบบนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องเตรียมฮาร์ดดิสก์เป็นพิเศษ โดยทำให้มีสักไดรว์หนึ่งที่ว่างและมีเนื้อที่ 6 ถึง 10 GB
       เมื่อเลือกการติดตั้งแบบนี้ ไดรว์ปลายทางที่ท่านเลือก จะถูกฟอร์แมทเป็น ext4 ข้อมูลเดิมจะหายไปหมด แล้วระบบจะถูกนำไปบรรจุไว้ในนั้นNew features and changes in this version
ความสามารถใหม่และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่นนี้
 1. Using Ubuntu server 9.10 and Puppy Linux  4.30
  ใช้ Ubuntu server 9.10  และ  Puppy Linux 4.30
 2. Installation, target will be formated as ext4 where previous version uses ext3.
  โปรแกรมติดตั้ง จะทำการฟอร์แมตปลายทางด้วยไฟล์ระบบแบบ ext4 ซึ่งในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ใช้ ext3
 3. Adding a program to setup installed SUT-MOTS computer to be just a client for the test. All servers programs will be deleted and ability to retrain data for user sut is added.  Each time user sut logon, fresh preserved setup is recalled. Calling the program by using Firefox, shortcut Utilities-->Setup online test Client
  เพิ่มความสามารถในการทำให้เครื่องที่ติดตั้ง SUT-MOTS กลายเป็นเครื่องไคลเอ็นท์สำหรับการสอบ ซึ่งจะมีการลบโปรแกรมที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ออก และจะเพิ่มความสามารถในการเรียกการคอนฟิกต่างๆ ของผู้ใช้ sut กลับคืนทุกครั้งเมื่อผู้ใช้นี้ทำการล็อกอินเข้าระบบใหม่ ท่านสามารถเรียกใช้โปรแกรมได้จาก เมนูบน Firefox ที่ Utilities-->Setup online test Client
 4. Adding the ability for the server to send a small OS with firefox browser to LAN boot computers. Using this mode, no need for client computer to install any OS. The client computer should has RAM at least 256 MB and can be setup to boot on LAN. Calling the program by using Firefox, shortcut Utilities-->Boot LAN Client
  เพิ่มความสามารถให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ในการที่จะส่งระบบปฏิบัติการเล็ก ๆ ที่มีโปรแกรม firefox ไปรันในเครื่องไคลเอ็นท์ที่บูตระบบผ่านแลน โดยเครื่องไคลเอ็นท์ควรมี RAM อย่างต่ำ 256 MB และสามารถบูตระบบผ่านแลนได้ เรียกใช้โปรแกรมได้จากเมนูของ firefox ที่ Utilities-->Boot LAN Client
 5. Adding utility to help user to setup static IP. Calling the program by using Firefox, shortcut Utilities-->Set Up Static IP
  เพิ่มโปรแกรมช่วยในการกำหนดไอพีคงที่ให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้จากเมนูของ firefox ที่ Utilities-->Set Up Static IP
 6. Many chages on Online test program(/var/www/sutmots/):
  1. Not allow examinee to logon the test server if web browser using proxy.  From experience, proxy server handles traffic not well enough for the test.
  ไม่อนุญาตให้ล็อกอินเข้าสอบผ่านทางเว็บเบร้าวเซอร์ที่ใช้ proxy เซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้เพราะพบว่า Proxy เซิร์ฟเวอร์รองรับการส่งผ่านข้อมูลด้วยความรวดเร็วไม่ดีพอสำหรับการสอบ
  2. Using stylesheet to control the display. This will help examinee read better especially for displaying Thai on Firefox web browser.|
  ใช้ sylesheet คลุมการแสดงผล ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าสอบอ่านได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านภาษาไทยบน firefox
ลิขสิทธิ์
เป็นโอเพนซอร์ส พัฒนาต่อยอดและใช้ได้ฟรี ด้วยลิขสิทธิ์ General Public License

ขอขอบคุณ
ติดตามผลงานใหม่ๆ ของเราได้ที่ http://linux.sut.ac.th/ ทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้งาน