ยินดีต้อนรับสู่กระดานถาม-ตอบสำหรับ SUT-MOTS-TBMS-5602
คำถามที่เกี่ยวข้องกับ SUT-MOTS-TBMS-5602

Main Topics: จะนำผลแบบสอบสอบถาม ออกมาได้อย่างไร
ผมสร้างแบบสอบถามให้ผู้สอบทำก่อนสอบครับ
ไม่ทราบว่าจะนำผลแบบสอบสอบถาม ออกมาได้อย่างไร
และผลที่ออกมา ทำการหาค่าเฉลี่ยแล้วหรือไม่

by finext@gmail.com at 15:58:44 (Wednesday, 21 August 2013)

Reply
Email
Message
secret_pic Type in number showing on the left: