ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน์ ๕๘๐๕
(SOTS: Stand-alone Online Test System 5805)
  19 May 2015
(สิ่งนี้ได้จากวิจัยและพัฒนาต่อยอด ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. รุ่นก่อนๆ)
(This is a modified version of previous SUT-MOTS)


ที่มา
เวอร์ชั่น 5708 ถูกใช้งานมานานพอควร หน่วยงานที่มีการนำไปใช้ในปริมาณมากคือ สพม.18 ชลบุรี-ระยอง และ สพม.31 นครราชสีมา ในการสอบปกติและสอบ LAS เป็นผลให้เกิดการปรับแต่งและเพิ่มเติมโปรแกรมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเวลาที่ผ่านมาหลายเดือนระบบปฏิบัติการต้นฉบับคือ Ubuntu 14.04 ได้มีการปรับแต่งแก้บักหลายครั้ง จึงคิดว่า ควรการปรับแต่งอัพเดททั้งส่วนที่เป็นระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการการสอบ พร้อมทั้งอัพเดทสิ่งใหม่เข้าสู่ระบบไปพร้อมกัน

สิ่งใหม่และความสามารถเพิ่มเติมที่เป็นจุดใหญ่และควรกล่าวถึง
  1. เนื่องในวาระครบรอบวันประสูติ 6 รอบของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ทีมผู้พัฒนาขอแสดงความทราบซึ่งต่อพระมหา กรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด และจะยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงตามทางที่พระองค์ท่านใช้อยู่ตลอดไป
  2. ตามคำขอของ อ.นิพนธ์  ลิ้มพงษา รร.สุรนารี 2, หน้าต่างทำสอบ จะแสดงเฉพาะชนิดข้อสอบ (type) ที่ให้ทำสอบเท่านั้นชนิดอื่นๆ ไม่แสดง เหตุผลคือ นักเรียนที่สอบด้วยคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก มักถามว่า ทำไม่คลิกบนช่องแสดงข้อสอบ(ที่ทำสีจางไว้)แล้วไม่ไป มีข้อสอบอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ จึงแก้ปัญหานี้โดยจะแสดงเมนูเฉพาะที่มีคำถามเท่านั้น
111.tester_see_only_testing_question_type
  1. ตามคำขอของ อ.นิพนธ์ ลิ้มพงษา รร.สุรนารี 2, เวลามีการสอบหลายห้องสอบ ถ้าจะต้องเข้าไปดูความก้าวหน้าแต่ละหน้าต่างของแต่ละห้องสอบเพื่อดูว่า มีใครที่กำลังสอบอยู่แต่สถานะออฟไลน์เพื่อที่จะได้ทำการ คลิกปุ่มให้สอบโดยใช้เครื่องใหม่ เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนยุ่งยาก จึงแก้ไขด้วยการแสดง ข้อความเตือนเมื่อคลิกจะแสดงรายชื่อ ที่รายชื่อสามารถกำหนดให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลย 
222.1Combined_detecting_offline_1.png

            หลังจากคลิกที่ปุ่ม ดูรายชื่อ... จะได้หน้าต่าง

222.2Combined_detecting_offline_2.png
  1. เนื่องจาก สพม.18 นำโดย ศน. จาฤภณ ศรีวิรัญ มีการนำระบบไปสอบด้วยคำถามที่เป็บแบบให้ตอบเป็นข้อความ(type 4) เนื่องจากคำถามประเภทนี้ อาจารย์ต้องอ่านและทำการให้คะแนนเป็นราย ข้อเป็นรายคน ผู้พัฒนาเห็นความยุ่งยากในการตรวจให้คะแนน จึงเพิ่มเติมความสามารถให้สามารถแบ่งกันตรวจให้คะแนนแล้วจึงนำผลการให้คะแนนมารวมกัน ทำได้ทั้งแบบแบ่งกันตรวจเป็นรายข้อ หรือแบ่งกันตรวจเป็นรายคน ก่อนนำผลมารวมกันสามารถดูก่อนได้ว่าเป็นผลการให้คะแนนอะไรบ้าง ข้อให้ดูวิดีโอ ที่อยู่ใน /mycd/video_manual.tar.gz ในส่วน new_in_5805 เพิ่มเติม  
  2. นอกจากนี้ยังมีการแก้บัก และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ table ใน database, แก้ไขบักเวลารายงานคะแนนสอบ มีการแสดงชื่อผู้เข้าสอบซ้ำกัน, ปรับแต่งการคำนวณคะแนนใหม่ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและเร็วขึ้น และอื่นๆ 
  3. สำหรับระบบปฏิบัติการที่มีการ update ให้ดูใน /mycd/changelog.txt

คำขอบคุณ
ทีมผู้วิจัยและพัฒนาระบบต้องขอขอบคุณ อาจารย์นิพนธ์ ลิ้มพงษา และ ศน. จาฤภณ ศรีวิรัญ ที่นำระบบไปใช้งานและรายงานผลการใช้งานมาโดยตลอด เป็นเหตุให้เกิด สิ่งใหม่ๆ

คอมพิวเตอร์ ที่จะติดตั้งเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสอบออนไลน์ต้องมี RAM ไม่ต่ำกว่า 1GB.
การใช้งานจะต้องทำโดยการต่อคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดเข้าที่เน็ตเวิร์กสวิตช์ มิฉะนั้นการทำงานบางอย่างอาจไม่เป็นไปตามคาดหมาย ถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานอัตโนมัติ ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ในเทอร์มินัล: sudo service apache2 restart; sudo service mysql restart

Computer to be installed and used as an online test server must have RAM at least 1GB.
All computers must connect to a network switch, otherwise some features may not work properly. If web server does not start
automatically, run these commands on the terminal: sudo service apache2 restart; sudo service mysql restart


ข้อควรทราบ ก่อนการใช้งาน
Should know before using this system
1. เครื่องที่จะติดตั้งสำหรับใช้การสอบต้องมี RAM ไม่น้อยกว่า 512 MB.
2. เริ่มการติดตั้งโดยบูตคอมพิวเตอร์เข้าสู่โปรแกรมติดตั้งระบบ ด้วยแผ่น MOTS-5701 หรือ USB flash drive ที่บรรจุระบบอยู่
3. เมื่อโปรแกรมติดตั้งระบบทำงาน ผู้ใช้สามารถเลือกการติดตั้งมี 2 รูปแบบ
   -การติดตั้งแบบไดเร็กทอรี่ เป็นการติดตั้งสำหรับออกข้อสอบและประเมินผลและยังเหมาะต่อการฝึกอบรมและ ทดลองใช้งาน
       การติดตั้งแบบนี้ ผู้ ใช้ไม่จำเป็น ต้องเตรียมฮาร์ดดิสก์เป็นพิเศษ เพียงจัดให้มีไดรว์หนึ่งที่มีเนื้อที่ว่าง 10 ถึง 15 GB
       เมื่อเลือกการติดตั้งแบบนี้ จะมีการสร้างไดเร็กทอรี่ dsutubtx ในไดรว์ปลายทางที่ถูกเลือก แล้วโปรแกรมตัวติดตั้งจะบรรจุระบบไว้ในนั้น
       ไดรว์ปลายทางอาจเป็น ntfs, ext3 หรือ ext4 การติดตั้งด้วยวิธีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน ฮาร์ดดิสก์นั้น
       เคยทำการ ทดลอง พบว่าเครื่องโน็ตบุ๊กใหม่ที่มี RAM 2GB สามารถติดตั้งแบบนี้เพื่อ
       ใช้ในการสอบจริงเมื่อมีจำนวนผู้เข้าสอบ 105 คนได้อย่างไม่มีปัญหาใด

   -การติดตั้งแบบเต็มไดรว์ เหมาะต่อการการติดตั้งสำหรับใช้ในการสอบจริง หรือเมื่อต้องการความเร็วสูงสุด
       การติดตั้งแบบนี้ ผู้ ใช้จำเป็น ต้องเตรียมฮาร์ดดิสก์เป็นพิเศษ โดยจัดเตรียมทำให้มีไดรว์หนึ่งที่ว่างและมีเนื้อที่ 10 ถึง 15 GB
       เมื่อเลือกการติดตั้งแบบนี้ ไดรว์ปลายทางที่ถูกเลือก จะถูกฟอร์แมตเป็น ext4 ข้อมูลเดิมจะหายหมด แล้วโปรแกรมตัวติดตั้งจะบรรจุระบบไว้ในนั้น
1. Computer must have RAM at least 512 MB.
2. To install it, boot computer with MOTS-5701 DVD or USB flash drive that contains this system.
3. On the installer program, user may choose to install the system either one of the two modes:
  -Directory mode is for testing, training, composing the exam and evaluating the test result.
      No need for user to prepare harddisk except having a drive with 10 to 15 GB empty space.
      When install, a directory contains MOTS system will be created on the chosen drive which may be ntfs, ext3 or ext4.
  -Full drive mode is for setting up a typical test server. 
      User must prepare or create a drive(partition) with size  10 to 15 GB.
      When install, the chosen destination partition will be formatted to ext4 and having the system on it.

Thanks for wallpaper
Wallpaper is from http://www.tmwallpaper.com/mod/linux/1920x1080/Linux-wide-wallpaper-1920x1080-099.jpg on Mon May 18 16:26:40 2015


ลิขสิทธิ์
License
It is an opensource software that come with General Public License
เป็นโอเพนซอร์ส พัฒนาต่อยอดและใช้ได้ฟรี ด้วยลิขสิทธิ์ General Public License

ท้ายสุด
Final word
We have many desktop and server versions that can be reached at http://linux.sut.ac.th  Thank you for using SUTinsLinux.
ติดตามผลงานใหม่ๆ ของเราทั้งส่วนที่เป็นเดสก์ท็อปและเซิร์ฟเวอร์ได้ที่ http://linux.sut.ac.th/ ทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจผลงานของเรา