ด่วน !!! อบรมฟรี "ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส."

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้นสอง อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

รายละเอียดเพิ่มเติม


การนำเสนอผลงานเกี่ยวกับ ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง 2010
10 ส.ค.2553
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 

By SUT Open Source Reseach and Development Unit