คำชี้แจงเกี่ยวการอัพเดท SUT-MOTS-TBMS 5401

คำชี้แจงเกี่ยวการอัพเดท SUT-MOTS-TBMS 5401
18 กุมภาพันธ์ 2554

คำชี้แจง

ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้ออก SUT-MOTS-TBMS 5401 ให้ดาวน์โหลด ปรากฏว่า ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสามารถมากขึ้น(ใน updated1) และมีการแก้ไขบักเล็กน้อย(ใน updated2) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


ใน updated1 มีการเพิ่มเติมความสามารถดังนี้

 1. index.php และ index_ajax.php
  ส่วนแสดงลิงก์เข้าไปทำสอบวิชาที่เปิดสอบ ได้ปรับให้มีการแสดงบอกรายละเอียดว่าเป็นเว็บสอบ sutmots หรือ sutmots_openweb
 2. add_mots_web
  คือส่วนของโปรแกรมที่ใช้เพิ่มเว็บสอบทั้งแบบ sutmots และ sutmots_openweb มีการแก้ไขบักในส่วนเชื่อมโยงคู่มือ ในกรณีที่เป็นการสร้างเว็บแบบ sutmots ขึ้นมาใหม่ ให้สามารถแสดงคู่มือได้อย่างถูกต้อง
 3. sutmots
  เป็นส่วนของโปรแกรม sutmots สำหรับการสอบในห้องตามปกติ
  1. มีการเพิ่มเติมในส่วนที่จะให้สามารถเพิ่มรูปเข้าไปในส่วนของคำอธิบายตอนเฉลยได้
  2. มีการเพิ่มเติมในส่วนโหมดอาจารย์ การประมวลผลการสอบ ให้มีเมนูย่อย กำหนดพิเศษ ที่จะให้สามารถกำหนดข้อสอบบางข้อที่จะตรวจให้ทุกคนที่เข้าสอบทำถูกหมด หรือทำผิดหมดได้ ซึ่งจะช่วยได้มากในกรณี ที่ข้อสอบข้อนั้นไม่มีคำตอบที่ถูกหรือคำถามที่ถามผิดจนไม่สามารถหาคำตอบได้ ซึ่งในกรณีนี้ สามารถกำหนดให้ทุกคนทำถูกหมดเพื่อยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าสอบ หรือในกรณีที่ ข้อสอบเกิดมีซ้ำกันและต้องการยกเลิกบางข้อ ในกรณีเช่นนี้ สามารถกำหนดให้ทุกคนทำข้อสอบข้อดังกล่าวผิดหมด ซึ่งจะคล้ายกับว่าไม่มีข้อสอบดังกล่าวให้ทำ เพราะได้ 0 คะแนนกันทุกคน
  3. มีการเพิ่มเติมในส่วนโหมดอาจารย์ การประมวลผลการสอบ ให้สามารถแสดงลำดับการได้คะแนน โดยมีการเรียงตามเวลาที่ส่งข้อสอบด้วยได้อย่างถูกต้อง
  4. มีการเพิ่มเติมในส่วนโหมดอาจารย์ ในเมนู การกำหนดรายละเอียดการสอบ สำหรับการสอบแบบ หมดเวลาไม่พร้อมกัน ให้สามารถแสดงกราฟคะแนนได้ นั่นหมายถึงว่า แม้จะเป็นการสอบแบบหมดเวลาไม่พร้อมกัน ผู้เข้าสอบจะสามารถเห็นกราฟคะแนนเปรียบเทียบกับผู้สอบคนอื่นๆ ที่สอบเสร็จแล้วได้
  5. มีการแก้ไขบัก ในส่วนโหมดผู้คุมสอบ ในการเพิ่ม/ลด เวลา ในการสอบให้แก่บางคน หรือให้ทั้งห้อง
  6. ไฟล์นำข้อสอบออกและไฟล์ข้อมูลระบบจะมีเลขกำกับเพื่อให้เห็นชัดว่า เป็นไฟล์คู่กัน
 4. sutmots_openweb
  เป็นส่วนของโปรแกรม sutmots สำหรับสอบผ่านอินเทอร์เน็ต มีการเพิ่มเติมในส่วนที่จะให้สามารถเพิ่มรูปเข้าไปในส่วนของคำอธิบายสำหรับ การเฉลยได้


ใน updated2 มีการแก้ไขบักดังนี้

ได้ทำการแก้ไขบัก เวลาผู้ออกข้อสอบใช้ editor เพื่อแก้ไขข้อสอบหรือแก้ไขคำอธิบาย จะเกิดข้อผิดพลาด ไม่พบ editor ทั้งนี้เกิดจาก ลิงก์ไปหา editor หายไป

คำแนะนำผู้ใช้

 1. ถ้าท่านยังไม่ได้ติดตั้ง SUT-MOTS-TBMS 5401 ให้ท่านดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดที่มาพร้อมกับการอัพเดททั้งหมดแล้ว โดยอาจเลือกดาวน์ดโหลดเฉพาะ
  เวอร์ชั่น 32 บิตไฟล์  SUT-MOTS-TBMS-5401-updated2-32_DVD-16Feb2011.iso ขนาด 2.7GB
  หรือ 64 บิตไฟล์ SUT-MOTS-TBMS-5401-updated2-64_DVD-16Feb2011.iso ขนาด 2.8GB
  หรือดาวน์โหลดเวอร์ชั่นที่มีทั้ง 32 และ 64 บิตอยู่ด้วยกัน ไฟล์  SUT-MOTS-TBMS-5401-updated2-32_64_DVD-16Feb2011.iso ขนาด 4.1GB
  โดยให้เข้าไปดาวน์โหลดได้จากที่นี่ http://linux.sut.ac.th/download/SUTLinux/SUT-MOTS/SUT-MOTS-TBMS-5401_updated2/
 2. ถ้าท่านได้ติดตั้ง SUT-MOTS-TBMS 5401 แล้วหรือมีแผ่นโปรแกรมแล้ว ไม่ต้องการดาวน์โหลดเวอร์ชั่นอัพเดทใหม่ซึ่งมีขนาดโต ท่านสามารถใช้แผ่นนั้นติดตั้ง (อย่าลืมตรวจสอบแผ่นด้วยโปรแกรมติดตั้งก่อนนะครับ) เมื่อติดตั้งเสร็จจึงมาดาวน์โหลด ไฟล์ updated1 และ update2 ไปทำการอัพเดท
  ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับ update1 ได้ที่นี่  http://linux.sut.ac.th/download/SUTLinux/SUT-MOTS/SUT-MOTS-TBMS-5401/update1-mots5401/
  ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับ update2 ได้ที่นี่ http://linux.sut.ac.th/download/SUTLinux/SUT-MOTS/SUT-MOTS-TBMS-5401_updated1/update2_for_SUTMOTS5401/

จะทราบได้อย่างไรว่าที่เราใช้อยู่นี้เป็น SUT-MOTS-TBMS 5401 อัพเดทไหนหรือยัง

ให้ดูที่ หน้าจอของ firefox  เมื่ออยู่ที่ home (localhost) ด้านบนจะเขียนแสดงว่าเป็นอัพเดทไหน สำหรับอัพเดท 1 จะแสดง อัพเดท1: 2 กุมภาพันธ์ 2554 และถ้าเป็นอัพเดท 2 จะแสดง อัพเดท2: 16 กุมภาพันธ์ 2554 หรือถ้ายังไม่ได้อัพเดทเลย จะแสดง เฉพาะวันที่ 19 มกราคม 2554

ต้องการแผ่นโปรแกรมแต่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้จะทำอย่างไรดี

สำหรับท่านที่สนใจแผ่นโปรแกรม แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานเองได้ อาจจะเนื่องจากอยู่ไกล อินเตอร์เน็ตช้า หรือไม่ทราบจะเขียนแผ่นอย่างไร ขอให้ท่านติดต่อกับคุณไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ ที่เบอร์ 044 224847 หรือทางอีเมล์ pairat@sut.ac.th

ใช้ได้ผลอย่างไร ขอกำลังใจ โดยการส่งข่าวบอกให้เราทราบด้วยนะครับ

ท่านใด ได้ใช้ผลงานของเราสอบจริง ขอได้โปรดถ่ายรูปการสอบไว้ จดรายละเอียดว่าสอบวิชาใดเมื่อไหร่ ผู้เข้าสอบกี่คนไว้ด้วย และขอให้ส่งอีเมล์บอกผมด้วยครับ (อีเมล์ผม: สมพันธุ์ ชาญศิลป์ คือ sompan@sut.ac.th ) ทางทีมงานกำลังจะทำทำเนียบผู้ใช้งาน เพื่อผู้สนใจใหม่อื่นๆ จะได้ทราบว่าผู้ใช้งานอยู่ใกล้ๆ ท่านก็มี จะไปดูงานหรือปรึกษากันได้โดยตรง อีกทั้งทางทีมงานจะได้สามารถรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโปรแกรม(เช่นมีบัก ออกเวอร์ชั่นใหม่และอื่นๆ) การใช้ความช่วยเหลือ รวมทั้งข่าวการอบรมเกี่ยวกับผลงานใหม่ๆ ของทางทีมงานไปยังท่านโดยตรงก่อนผู้อื่น ท้ายที่สุด คำติชมเป็นสิ่งที่เราต้องการครับ ขอบคุณมากครับ

By SUT Open Source Reseach and Development Unit