เดสก์ท็อปพร้อมใช้จาก มทส. 5708

(SUTinsDesktop 5708)

พัฒนาต่อยอดมาจาก Ubuntu 14.04

  • ติดตั้งชุดโปรแกรมสำหรับการศึกษา สำนักงาน มัลติเมเดียและโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ
  • ปรับแต่งค่าให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทเดสก์ท็อป
  • กำหนดให้ภาษาไทยเป็นค่าเริ่มต้นของระบบ

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

http://linux.sut.ac.th/download/SUTLinux/SUTinsDesktop/SUTinsDesktop5708/

By SUT Open Source Reseach and Development Unit