ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน์ 5901

(SOTS: Stand-alone Online Test System 5901)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://linux.sut.ac.th/download/SUTLinux/SUT-SOTS/SOTS-5901/

By SUT Open Source Reseach and Development Unit