ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน์ 5910

ทีมงานวิจัยและพัฒนาโอเพนซอร์ส มทส. ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่ระบบสอบนี้ ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอดเวลา ๑๑ ปี

(SOTS: Stand-alone Online Test System 5910) รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://linux.sut.ac.th/download/SUTLinux/SUT-SOTS/SOTS-5910/

By SUT Open Source Reseach and Development Unit