ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน์ 6008

(SOTS: Stand-alone Online Test System 6008) รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://linux.sut.ac.th/download/SUTLinux/SUT-SOTS/SOTS-6008/

By SUT Open Source Reseach and Development Unit