อบรมฟรี SUT-MOTS 5412

การใช้งาน SUT-MOTS:ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ จาก มทส. เวอร์ชั่น 5412

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เวลา ระยะเวลา กิจกรรม
8.30 - 10.00 1 ชม. 30นาที แนะนำระบบสอบออนไลน์และทดลองสอบ
10.00-10.15 15 นาที พักเบรกช่วงเช้า
10.15-12.00 1 ชม. 45นาที ติดตั้งระบบสอบออนไลน์ และแนะนำเครื่องมืออื่นๆ ที่มาพร้อมกับระบบ
12.00 -13.00 1 ชม. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 2 ชม. เปิดวิชาสอบออนไลน์
15.00-15.15 15 นาที พักเบรกช่วงบ่าย
15.15-17.00 1 ชม. 45นาที ฝึกปฏิบัตการสอบออนไลน์

By SUT Open Source Reseach and Development Unit