โครงการพิเศษ
อบรมเผยแพร่งานวิจัยเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส.
(SUTinsWebCluster: SUT-Mobile Instant Web Cluster)
กลับหน้าหลัก

ท่านกำลังจะลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม SUTinsWebCluster ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555
ค่าอบรมฟรี (ลงทะเบียนไม่เกินหน่วยงานละ 2 ท่าน)
ในขณะนี้จำนวนผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
ขอให้ท่านแวะมาดูใหม่โอกาสหน้า ซึ่งอาจมีผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วขอถอนตัว

ย้อนกลับหน้าลงทะเบียน