โครงการพิเศษ
อบรมเผยแพร่งานวิจัยเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส.
(SUTinsWebCluster: SUT-Mobile Instant Web Cluster)

กลับหน้าหลัก  ย้อนกลับหน้าลงทะเบียน

ยินดีต้อนรับสู่ กระดานถามตอบสำหรับการอบรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2555

00010 ลงทะเบียนไม่เกินหน่วยงานละ 2 ท่าน [Reply 2] by somporn@msn.net at 23:23:22 (Sunday, 24 June 2012)
00006 การเตรียมตัวเข้ารับการอบรม [Reply 3] by Kru.ict2011@gmail.com at 15:33:21 (Tuesday, 5 June 2012)
00001 ยินดีต้อนรับ [Reply 4] by sompan@sut.ac.th at 15:04:52 (Tuesday, 29 May 2012)
Main Topics: Page 1 of total 1 pages