จังหวัดเชียงใหม่
การประชุม เผยแพร่ และรับฟังความคิดเห็น การใช้งานระบบ E-Testing ครั้งที่ 2/2557
กลับหน้าหลัก

สมัครเข้าอบรม
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 (เวลา 13.30 - 16.30 น.)
(เปิดอบรมแน่นอน)
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ (0/100) กระดานถามตอบ (0) ดูรูป

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม


ติดต่อคุณปณิตา สมัตถภาพงศ์
หน่วยงานบริการอบรม สัมมนา แปลและล่าม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร: 0 4422 4821 แฟกซ์: 0 4422 4814
มือถือ 08 1390 0224
อีเมล: panita@sut.ac.th

Viewing count = 8494