โครงการพิเศษ
ติวเข้ม "การใช้งาน SUT-MOTS:ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ จาก มทส."
กลับหน้าหลัก

สมัครเข้าอบรม
รุ่นที่ 1: 9-10 กันยายน 2554
(เปิดอบรมแน่นอน)
งดลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ(0/15) กระดานถามตอบ(0) ดูรูป
รุ่นที่ 2: 16-17 กันยายน 2554
(จะเปิดอบรมเมื่อมีผู้สนใจครบ 15 คน)
งดลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ(0/15) กระดานถามตอบ(0) ดูรูป
รุ่นที่ 3: 23-24 กันยายน 2554
(จะเปิดอบรมเมื่อมีผู้สนใจครบ 15 คน)
งดลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ(0/15) กระดานถามตอบ(0) ดูรูป

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม


ติดต่ออาจารย์ ไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร:  044 224847 แฟกซ์: 044 224814
มือถือ 083 7267926, 086 5033198
อีเมล์: pairat@sut.ac.th

Viewing count = 5799